Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest S.B.S. Sp. z o.o. Ul. Puławska 2, budynek A, piętro 3, 02-566 Warszawa, NIP 9512303642, KRS 0000348692, REGON 142256471, adres korespondencyjny: S.B.S. Sp. z o.o. , ul. Gen. St. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała

Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający ze strony internetowej http://www.roy.eu

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi strona http://www.roy.eu i w jaki sposób może je wykorzystywać? 


Strona http://www.roy.eu będzie zbierać i wykorzystywać informacje o swoich Użytkownikach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Uzyskiwane informacje możemy przekazywać podmiotom zewnętrznym w przypadku, gdy te podmioty świadczą na naszą rzecz: usługi związane z obsługą naszej strony internetowej , usługi związane z realizacją umów zawartych poprzez naszą stronę internetową, usługi związane ze zbieraniem anonimowych danych statystycznych (Google Analytics), czy też usługi marketingowe. W każdym takim przypadku podstawą przekazania danych jest zagwarantowanie przez podmiot zewnętrzny gwarancji poufności danych zapisanych w jego bazach.

Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień statystycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników).

Możemy przekazywać uzyskane dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Pliki Cookies oraz ich wykorzystanie

Strona http://www.roy.eu wykorzystuje pliki Cookies, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Pliki Cookie nie zawierają danych osobowych Użytkownika takich jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu, pozwalających na identyfikację użytkowników.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony http://www.roy.eu co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości
 • stosowania reklam w zakresie usługi remarketingu.

W ramach remarketingu korzystamy z usług firm trzecich, które stosują na naszej stronie pliki Cookies:

Informacja o możliwości zablokowania plików Cookies

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki są dostępne w jej menu lub na stronie producenta. Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszej strony internetowej, jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Korzystanie z narzędzia Google Analytics

Strona http://www.roy.eu korzysta z usługi Google Analytics, która działa w oparciu o pliki cookies. Usługa Google Analytics pozwala na zbieranie anonimowych danych o Użytkownikach naszej strony: są to takie dane jak: liczba odwiedzin, czas wizyty, kraj, miasto itp.

Za pomocą usługi Gogole Analytics pobieramy również dane statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony. Dane te wykorzystywane są, aby optymalizować i udoskonalać naszą stronę; mogą być również wykorzystywane do prezentacji Użytkownikom reklam oraz zindywidualizowanej oferty (tzw. remarketing).

Dane otrzymane za pomocą usługi Analytics nie zawierają danych osobowych pozwalających na identyfikację użytkowników.

Aby wyłączyć przesyłanie informacji do Google Analytics, należy pobrać i zainstalować wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Informacja dla osób, które założyły konto w STREFIE PARTNERA (http://www.roy.eu/pl/login)

 • Celem przetwarzania danych osobowych osób, które zarejestrowały się w STREFIE PARTNERA  jest obsługa Konta na stronie http://www.roy.eu.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane  firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia strony internetowej lub firmie będącej hostingodawcą, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania strony i realizacji świadczonych dla Państwa usług.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usług dla Państwa. W każdym czasie mogą Państwo zrezygnować z przetwarzania Państwa danych osobowych kontaktując się z nami:
  1. mailowo – wysyłając wiadomość na adres roy@roy.eu;
  2. pocztą tradycyjną – wysyłając list na adres S.B.S. Sp. z o.o., ul. Gen. St. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała
 • Mają Państwo prawo zgłosić żądanie: sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
 • W każdym przypadku mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W każdej chwili, przysługuje Państwu prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, proszeni są o kontakt mailowy (roy@roy.eu) z Administratorem danych  lub kontakt listowny na adres :
S.B.S. Sp. z o.o.
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko – Biała